Oikeudenmukainen siirtymä – nyt!

Planeetan rajat on ylitetty. Siksi meidän tulee ajaa päästöt alas ja pysäyttää luontokato. Samalla on varmistettava, että ihmiset kokevat muutokset oikeudenmukaiseksi.

Ehdokas Äänestäjä

Mistä on kyse?

Tiedeyhteisön viesti on selvä: ilmastopäästöt tulee viedä nollaan, ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen on pysäytettävä. Meillä on kiire eikä ongelmia voi jättää tulevien sukupolvien harteille.

Mutta jos liikkumisen ja energian hinta nousee, omia elintapoja pitää rukata tai jos elinkeinot muuttuvat, moni huolestuu. Ja se on ymmärrettävää.

Me haluamme käynnistää keskustelun ilmasto- ja luontokatotoimien reilusta toteuttamisesta. Lopetetaan riitely siitä, tehdäänkö toimet – ne on pakko tehdä. Keskitytään kinastelun sijaan siihen, miten ne tulisi tehdä.

Esittelemme oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet, ja kannustamme kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan niihin. Periaatteiden takana on yli 80 suomalaista järjestöä.

Lue lisää kampanjasta

1. Ekologinen kriisi torjutaan

2. Tietoperustaisuus

3. Etupainotteisuus

4. Johdonmukaisuus

5. Ihmisoikeusperustaisuus

6. Ketään ei jätetä

7. Eriarvoisuus vähenee

8. Ihmisarvoista työtä

9. Osallistavuus

10. Siirtymän seuranta

Tutustu periaatteisiin

Sitoutuneet ehdokkaat puolueittain

144

121

107

30

26

22