Silja Keränen

Ehdokaskortti

Vihreät

Oulu

Tämä sitoumus on ihan täydellinen kokoelma niitä asioita, joiden vuoksi minä olen lähtenyt mukaan politiikkaan. Meidän on saatava ihmisten toiminta maapallon kantokyvyn rajoihin. Oikeudenmukaisesti ja reilusti. Politiikalla pystyy vaikuttamaan näihin asioihin - ja sitä haluan osaltani todellakin tehdä.

Tähänastiset tekemiseni, tapani toimia sekä vaaliteemani tukevat oikeudenmukaisen siirtymän tavoitteita:

Turvallinen lapsuus
Meidän aikuisten velvollisuus on taata jokaiselle lapselle hyvät lähtökohdat elämään.

Elinvoimaiset metsät
Elinvoimaiset metsät ovat monimuotoisia luonnoltaan, toimivat hiilinieluina ja -varastoina, ovat virkistäytymisen ja hyvinvoinnin lähde sekä tarjoavat raaka-ainetta teollisuudelle.

Toimiva koulutusketju
Tässä maailmanajassa on erityisen tärkeää panostaa koulutukseen, osaamiseen, tieteeseen, tutkimukseen, sivistykseen sekä kulttuuriin.

Kestävä talous
Julkisen talouden tasapainon saavuttaminen on tehtävä keskipitkällä aikavälillä kestävin, oikeudenmukaisin ja järkevin toimin.

Hyvinvoivat ihmiset
Julkisen vallan yksi keskeisimpiä tehtäviä on parantaa ihmisten hyvinvointia ja huolehtia osaltaan riittävistä peruspalveluista.

Menestyvät maakunnat
On tärkeää, että eri puolilla Suomea on elämisen edellytykset kunnossa. Kestävällä aluepolitiikalla luodaan menestymisen mahdollisuuksia eri puolille maata.