Selmi Holopainen

Ehdokaskortti

Vasemmistoliitto

Pirkanmaa

Vastuu maapallosta on yhteinen. Ilmastokriisi vaatiikin yhteisiä, radikaaleja valintoja kaikilta maailman mailta. Kaikessa päätöksenteossa on huomioitava päätösten ilmastovaikutukset, ja ympäristöystävällisyyden tulee olla Suomen ulkopolitiikan perusarvoja entistä vahvemmin.

Kansanedustajana aion edistää erityisesti Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä ekologisten innovaatioiden tukemista. Työntekijöiden aseman ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien turvaaminen työelämän murrosvaiheessa on elintärkeää.