Petra Varjus

Ehdokaskortti

Vihreät

Häme

Ilmastokriisi ja luontokato ovat aikamme suurimpia uhkia ja ne on kiistämättä ratkaistava välittömästi. Tämän toteutumiseksi ihmisten on oltava valmiina myös muutokseen, eikä ketään tule jättää jälkeen.

Ratkaisujen toteutus ei saa kostautua yhteiskunnan vähempiosaisille.
Emme voi lyhytnäköisesti ratkaista vain yhtä ongelmaa kerrallaan. Siksi ilmastotoimien tulee olla aiheuttamatta haittaa esimerkiksi köyhyyden torjunnalle.

Erilaisten näkökulmien kuuleminen päätöksenteossa on ensisijaisen tärkeää. Kaikkia tarvitaan ilmastotoimia ja luontoa koskevien päätöksien tekemiseen. Yhteistyöllä löydetään parhaat ratkaisut.

Toistaiseksi tämä ei toteudu. Nyt on petrattava.