Johanna Loukaskorpi

Ehdokaskortti

SDP

Pirkanmaa

Ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ovat välttämättömiä toimia ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti tämän jälkeen.

Lupaankin tehdä parhaani eduskunnassa näiden asioiden edistämiseksi ja toimia tärkeinä pitämieni arvojen puolesta. Haluan nostaa esiin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta.

Otan päätöksissäni huomioon ympäristö- ja ilmastonäkökulmat ja luonnon monimuotoisuuden sekä nojaan tieteelliseen tietoon.