Mai Kivelä

Ehdokaskortti

Vasemmistoliitto

Helsinki

Ekologisesti kestävän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentaminen on elämäntehtäväni. Reilun siirtymän vauhdittaminen onkin poliittisen työni keskiössä. Tällä kaudella olen työskennellyt johdonmukaisesti ja rohkeasti sen toteutumiseksi. Tätä työtä haluan jatkaa, ja siksi olen ehdolla. Olen sitoutunut edistämään ilmastokestävyyttä ja ihmisten yhdenvertaisuutta sekä puolustamaan monimuotoista luontoa ja eläinten oikeuksia jatkossakin!

Me tarvitsemme kokonaisvaltaisen kestävyyssiirtymän. Energiajärjestelmän tulee perustua päästöttömiin ratkaisuihin ja energiansäästön on oltava normi. Metsien hiilinielut on pelastettava. Maataloudessa on tuettava siirtymää aidosti kestävään kasvipohjaiseen ruokajärjestelmään. Liikenteen päästövähennyksiin tarvitaan ensi kaudella lisätoimia panostamalla erityisesti julkiseen liikenteeseen ja pyöräilyyn. Ylikulutus on lopetettava. Tilalle saamme kestävän, oikeudenmukaisemman ja onnellisimman yhteiskunnan!