Pekka Tiitinen

Ehdokaskortti

SDP

Lappi

Oikeudenmukaisuus kampanja sisältää itsessään jo hyvät ja oikeudenmukaiset periaatteet. Erityisen merkittävää on uusien energiantuotto muotojen kehittäminen ja energian käytön järkiperäistäminen sekä kiertotaloutta lisäävän yritystoiminnan tukeminen.