Susa Vikeväkorva

Ehdokaskortti

Vihreät

Oulu

Hyvinvoiva ja monimuotoinen luonto sekä ympäristö on kaiken elämän edellytys maapallolla. En halua jättää jälkipolville ekologista, taloudellista tai hyvinvointivelkaa. Päätösten vaikutuksia on aina arvioitava laajasti. Olen politiikassa sitoutunut tekemään tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä. Siksi sitoudun edistämään oikeudenmukaista siirtymää periksiantamattomasti.

Maailman talousfoorumin arvioinnin mukaan lähes puolet maailman BKT:stä (n. 40 bilj. €) riippuu luonotympäristöstä ja sen resursseista. Ympäristön ja luonnon etu onkin samalla talouden ja työpaikkojen etu. Taloudellisen toiminnan edellytykset häviävät, jos ilmastonmuutosta ei aktiivisesti torjuta. Ilmastonmuutoksella on suuria, haitallisia vaikutuksia elinolosuhteisiin, ympäristöön ja talouteen. Pitkällä aikavälillä sekä ihmiskunta että talous hyötyvät siirtymisestä ekologisesti kestävään tuotantoon ja kulutustapoihin.

Uudet työpaikat ja innovaatiot pitää nähdä mahdollisuutena. Suomella on kaikki edellytykset olla vihreän siirtymän edelläkävijä ja edistää luonto- ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Monet yritykset, sijoittajat ja elinkeinoelämän järjestöt ymmärtävät jo sen, että viisas talouspolitiikka on yhtä kuin tavoitteellinen ilmastopolitiikka ja he vaativat valtiota toimimaan.

Otetaan käyttöön velvoittava ekologinen kompensaatio, toteutetaan hiilinielujen pelastuspaketti ja lopetetaan ympäristölle haitalliset yritys- ja verotuet, kotimaan kannattamattomat lennot ovat hyvä esimerkki tästä. Otetaan käyttöön Vihreiden esittämä energiaraha, jotta siirtymä on reilu kaikille. Luovutaan avohakkuista ja tehdään metsien hakkuista kestävää. Varmistetaan parempi tukipolitiikkaa ilmaston, maatalouden eläinten ja luonnon kannalta. Nostetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten rahoitusta korkeammalle ja lisätään korkeakoulupaikkoja. Suomi tarvitsee monipuolista osaamista.

Taloutta voidaan vahvistaa ja taittaa velan kasvu unohtamatta tärkeitä sosiaalisia ja ekologisia investointeja. Velkaantumista pitää hidastaa kestävästi ja inhimillisesti. On parannettava julkisen sektorin tuottavuutta, uudistettava verotusta kestävämmäksi ja reilummaksi sekä estettävä veronkierto. Taloudellista tasapainoa lisätään varmistamalla laadukas koulutus, työpaikkojen riittävyys ja yritysten toimintaedellytykset. Näin kasvatamme verokertymää kestävästi huomioiden ympäristön kantokyvyn.

On vaalittava luonnon ja ihmisen hyvinvointia työntämättä ketään syrjään. Kestävä tulevaisuus on mahdollinen, kun valitsemme toimia sen eteen. Otathan yhteyttä kynnyksettömästi!