Jenni Jäntti

Ehdokaskortti

Vasemmistoliitto

Satakunta

Kuudes sukupuuttoaalto, luontokato ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat yksi aikamme suurimmista haasteista. Ilmastonmuutos tulee pysäyttää nyt. Päätöksiä tehdessä pohjana täytyy käyttää tutkittua tietoa, pitää huolta eriarvoisuuden vähentämisestä ja toimia johdonmukaisesti. Maapallomme elinkelpoisena pitäminen on meidän kaikkien asia.

Suomen tulee tehdä kaikkensa ilmastonmuutoksen torjumisen ja reilun vihreän siirtymän eteen. Valtion on luotava edellytykset tämän toteutumiselle. Ympäristölle haitallisista tuista on luovuttava ja investoitava puhtaaseen energiaan sekä kiertotalouden ratkaisuihin. Maataloustuet tulee ohjata ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Metsälainsäädäntöä tulee uudistaa, jotta voimme pitää huolta hiilinieluistamme. Luonnonsuojelun määrää tulee lisätä, luonnon ja eläinten itseisarvo tulee tunnustaa sekä kirjata eläinten perusoikeudet perustuslakiin.