Valo Vesikauris

Ehdokaskortti

Feministinen puolue

Helsinki

Ilmastokriisin torjuminen määrätietoisesti ja samalla sosiaalisesti kestävästi on tärkeimpiä tavoitteitani eduskuntavaaliehdokkaana. Vihreästä siirtymästä ja ekologisesti kestävälle pohjalle rakennetusta yhteiskunnasta hyötyvät aivan kaikki, niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Siksi toimeen on tärkeää tarttua heti. Suomen hiilineutraaliustavoitetta olisi mahdollista aikaistaa vuodesta 2035 jo vuodelle 2030, jos uudella hallituskaudella lähdettäisiin heti mittaviin toimiin päästöjen vähentämiseksi.