Leena Kautto-Koukka

Ehdokaskortti

SDP

Keski-Suomi

Suomen tulee ottaa määrätietoisia askeleita kohti ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Talouskasvun tulee olla myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Ilmastokriisin ratkaiseminen ja luontokadon torjunta edellyttävät määrätietoista politiikkaa ja välittömiä toimia niiden torjumiseksi. Päästötavoitteita on kiristettävää, luonnonvarojen ylikulutus lopetettava ja pystyttävä kulkemaan johdonmukaisesti kohti ilmasto- ja luontokestävää kiertotaloutta. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulee fossiilisista polttoaineista luopua, lisätä kestävien uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja panostaa energian säästöön sekä energiatehokkuuteen.