Ketola Tarmo

Ehdokaskortti

Vihreät

Keski-Suomi

siirtymä tarvitsee 1) tavoitaikataulut turpeesta, ja fossiilisista polttoaineista luopumiseen 2) markkinaehtoiset kannustimet 3) kiristyvät haittaverot ja 4) tukea ja luopumistukea niille yrittäjille, joilta siirtymä vie toimeentulon 5) tukea yksilöille ja perheille, joiden taloudellinen tilanne estää esimerkiksi energiaa säästävät investoinnit.