Suraindran Kamalakanan

Ehdokaskortti

SFP - RKP

Savo-Karjala

Tällä hetkellä noin 85 prosenttia maailmanlaajuisesti käytetystä energiasta on peräisin polttoaineista. Tämä tarkoittaa fossiilisia polttoainelähteitä, kuten öljyä ja sen johdannaisia, joiden ympäristövaikutuksia ei voida enää hyväksyä. Fossiilisten polttoaineiden käytön nopea vähentäminen on olennaisen tärkeää, minkä vuoksi Italia on sitoutunut PNIEC-suunnitelmassaan (Integrated National Energy and Climate Plan) käyttämään 55 prosenttia uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2030 mennessä ja investoimaan suuren osan kansallisen elvytys- ja sopeutumissuunnitelman (PNRR) tarjoamista varoista tähän prosessiin.

Kestävä liikkuvuus: liikenne on tunnetusti yksi eniten saastuttavista aloista. Tällä alalla ekologinen siirtymä merkitsee luopumista fossiilisia polttoaineita käyttävistä ajoneuvoista ja niiden korvaamista sähköllä tai mahdollisesti vaihtoehtoisilla teknologioilla, kuten vedyllä toimivilla ajoneuvoilla.

Kiertotalous: Kiertotalous on ekologisen siirtymävaiheen keskeinen näkökohta, joka kattaa kaikki alat. Tavoitteena on jätteen määrän huomattava vähentäminen ja uudelleenkäyttö, kunnostaminen ja kierrätys.

Kestävä maatalous: Tulevaisuuden maatalouden on oltava saasteetonta ja kyettävä varmistamaan riittävä elintarvikemäärä kasvavalle maailman väestölle. Tämä tarkoittaa torjunta-aineiden kuten torjunta-aineiden käytön lopettamista ja tehokkaampien ratkaisujen käyttöönottoa.

Biologisen monimuotoisuuden suojelu: ihmisen toiminnan aiheuttaman saastumisen aiheuttama ilmastonmuutos on jo muuttanut ympäristöä merkittävästi ja vaarantanut meren ja maan biologisen monimuotoisuuden. On tärkeää ryhtyä konkreettisiin toimiin ympäristön suojelemiseksi.