Veijo Niemi

Ehdokaskortti

Perussuomalaiset

Pirkanmaa

Siirtymän toteutuksessa oltava kaikki tieto saatavissa ja eri alojen asiantuntijoiden näkemykset laajasti käytettävissä ja niiden pohjalta edettävä luontoa säästäen ja säilyttäen.