Jatta Juhola

Ehdokaskortti

SDP

Kaakkois-Suomi

Ympäristönäkökohtien huomioiminen on kriittisen tärkeää. Ilmastonmuutos etenee, siitä on kiistaton näyttö. Siksi ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan kaikki keinot. Fossiilisista polttoaineista irti pääseminen vaatii toimenpiteitä. Meidän pitää aktiivisesti muokata taloutta, maataloutta ja teollisuutta puhtaan tuotannon suuntaan.
Kestävä kuluttaminen on tehtävä kansalaisille helpoksi.
Vihreä siirtymä mahdollistaa uusia innovaatioita, yritystoimintaa ja työpaikkoja.
Tätä kaikkea pyrin aktiivisesti edistämään kansanedustajana.