Miia Immonen

Ehdokaskortti

Vihreät

Oulu

Kuuntelemalla tutkijoita ja ammattilaisia, pohjaten päätökset tietoon.

Arvopohja ja perustavoite päätöksenteossani on, että maailma jätettäisiin paremmassa kunnossa tuleville sukupolville.

Ilmaston lämpeneminen ja luontokato tulee pysäyttää.