Tietoa kampanjasta

Oikeudenmukainen siirtymä nyt! -kampanja nostaa reilun ekologisen siirtymän yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Ilmastokriisin ja luontokadon torjunta edellyttävät suuria muutoksia yhteiskunnassa. Monet muutoksista ovat positiivisia mutta kaikki eivät. Muutosten vaikutukset myös kohdistuvat hyvin eri tavalla eri ihmisiin.

Jos liikkumisen ja energian hinta nousee tai omia elintapoja pitää rukata, moni huolestuu. Epävarmuutta voi aiheuttaa myös se, jos elinkeinojen muuttuminen uhkaa omaa työpaikkaa.

Muutos on kuitenkin väistämätön, ja se kannattaa tehdä. Siksi me haluamme käynnistää keskustelun siitä, miten ekologinen siirtymä toteutetaan niin, että se koetaan oikeudenmukaiseksi.

Oikeudenmukainen siirtymä nyt! -kampanja esittelee oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet, jotka on laadittu yhteistyössä ay-liikkeen, ihmisoikeus-, ympäristö-, kehitys-, ja sosiaalialan järjestöjen, kirkon sekä maataloustuottajien kanssa. Periaatteet on allekirjoittanut yli 80 suomalaista järjestöä.

Kampanja kannustaa kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan periaatteisiin sekä kertomaan, miten he aikovat valituksi tullessaan varmistaa oikeudenmukaisen siirtymän. Kampanjan koordinoinnista vastaa yritysvastuujärjestö Finnwatch.

Kaikki ovat tervetulleita mukaan kampanjaan. Jos oma organisaatiosi haluaa allekirjoittaa oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet, olkaa yhteydessä! Sosiaalisessa mediassa ilmasto- ja luontokatotoimien oikeudenmukaisuudesta voi keskustella tunnisteella #OikeudenmukainenSiirtyma.

Lopetetaan kinastelu siitä tehdäänkö ilmasto- ja luontokatotoimet. Ne on pakko tehdä. Siirrytään keskustelemaan siitä, miten toimet tehdään.

Yhteystiedot medialle

Sonja Finér

Toiminnanjohtaja

Lasse Leipola

Ilmastoasiantuntija