Miku Kuuskorpi

Ehdokaskortti

SDP

Varsinais-Suomi

Minulle oikeudenmukainen vihreä siirtymä on sekä mahdollisuus että välttämättömyys. Ilmaston lämpeneminen on rajoitettava 1,5-asteeseen, ja luontokato pysäytettävä. Vihreä siirtymä tarjoaa myös merkittäviä mahdollisuuksia suomalaiselle viennille ja kilpailukyvylle maailmalla. Samalla kun torjumme ekologista kriisiä, on meidän varmistettava etteivät lyhyen aikavälin kustannukset kohdistu kohtuuttomalla tavalla heikoimmassa asemassa oleviin, ja etteivät torjuntatoimet kasvata globaalia yhteiskunnallista eriarvoisuutta.

Reilut ratkaisut elinkelpoisen planeetan ja tulevien sukupolvien puolesta tehdään tänään, ei huomenna.

Kolme periaatettani oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään:

1) Tutkittu tieto on kaiken pohja. Planeettamme ekologinen kantokyky asettaa ihmistoiminnan rajat maapallolla. Ekologisen kantokyvyn rajat ja ilmasto- ja ympäristötoimien riittävän vaikuttavuuden määrittävät tiedeyhteisö. Poliitikkojen tehtävä ei ole kyseenalaistaa yksittäisten ilmastotoimien päästövähennysvaikutuksia tai sitä, päästäänkö tietyillä toimilla ilmastotavoitteisiin. Ilmastotoimissa poliitikot tekevät vain arvovalintoja.

2) Konkreettiset teot ratkaisevat. Ilmastonmuutosta ja luontokatoa torjutaan päätöksillä, ei kauniilla sanoilla. Fossiilisista polttoaineista irtautuminen, liikenteen sähköistäminen, kiertotalouden innovaatioihin panostaminen sekä metsien suojelu ovat konkreettisia toimia, joita tulevalla hallituskaudella tarvitaan lisää.

3) Pidetään kaikki mukana. Oikeudenmukainen vihreä siirtymä ei jätä ketään jälkeen. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon lyhyen aikavälin kustannukset eivät saa lisätä yhteiskunnallista tai globaalia eriarvoisuutta. Samalla vihreän siirtymän potentiaali uusille taloudellisille innovaatioille, uusille vihreille työpaikoille sekä suomalaiselle kilpailukyvylle täytyy lunastaa kokonaisuudessaan.

Hyvinvointimme tulevaisuus viitoitetaan näissä vaaleissa. Ratkaise ekologinen kriisi äänelläsi - äänestä Mikua eduskuntavaaleissa 2023.