Riku Nieminen

Ehdokaskortti

Vasemmistoliitto

Helsinki

Ilmaston kuumeneminen ja biodiversiteetin katoaminen ovat aikakautemme ja ihmiskunnan suurimmat haasteet.
Poliittisen johdon on ehdottomasti oltava valmis tekemään kaikkensa jotta ekologinen, oikeudenmukainen ja vihreä siirtymä saadaan tehtyä ripeästi, ja Suomen on toteutettava kansainvälisiin ilmasto ja ennallistamissopimuksiin sitoutunutta politiikka. Lupaan omalta osaltani ajaa oikeudenmukaista ekologista siirtymää.