Tietosuojakäytän
tömme

Viimeksi päivitetty: 9.1.2023

Sivustollamme on kaksi tapaa kerätä tietoja: käyttäjän itse antamat tiedot hänen sitoutuessaan oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteisiin ja sivustomme käytön kautta automaattisesti kerättävät tiedot. Sivustosta vastaa Finnwatch ry. Finnwatchin henkilörekisterin käyttö on kuvattu alla henkilötietolain mukaisessa rekisteriselosteessamme.

Evästeet

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Evästeiden avulla parannetaan sivuston toimintaa sekä kerätään tietoja sivuston käytöstä. Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallennetaan käyttämällesi laitteelle sivustovierailun yhteydessä.

Evästeet voi jakaa kolmeen kategoriaan: välttämättömiin, ensimmäisen osapuolen sekä kolmannen osapuolen evästeisiin.

Välttämättömistä evästeistä sivustolla on käytössä sivuston teknisen toimivuuden varmistava eväste sekä tietosuojavalinnan eväste. Sivuston välttämättömiä evästeitä ei voi estää. Sivuston teknisen toimivuuden eväste tallennetaan istunnon ajaksi, käyttäjän tunnistava eväste 13 kuukauden ajaksi ja tietosuojavalinnan tallentava eväste 12 kuukauden ajaksi.

Ensimmäisen osapuolen evästeellä tarkoitetaan sivuston itsensä lataamia evästeitä ja ne ladataan suostumuksellasi. Evästeitä käytetään keräämään ja tallentamaan tietoa käyttäjästä, sivustovierailuista ja -tapahtumista. Kerättyä tietoa käytetään kehittämään sivuston rakennetta, käyttökokemusta ja sisältöä.

Kaikki kerätty tieto on anonymisoitua, Finnwatchin omaisuutta eikä sitä jaeta kolmansille osapuolille. Tiedot tallennetaan palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin alueella.

Evästeet:

Lue lisää

Kolmannen osapuolen evästeellä tarkoitetaan muiden sivustojen lataamia evästeitä ja ne ladataan suostumuksellasi. Finnwatchin verkkosivuilla on käytössä Facebookin markkinoinnillisia evästeitä, joita käytetään sosiaalisen median markkinoinnin kohdistamiseen. Näiden evästeiden tarkoituksena on parantaa markkinointia laatua ja tehokkuutta.

Lue lisää

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on laadittu 9.1.2023.

Rekisterinpitäjä
Finnwatch ry
Malminrinne 1 B, 2 krs.
00180 Helsinki
Y-tunnus: 2337085-6

Rekisteristä vastaava henkilö
Sonja Finér
044 568 7465
sonja.finer (at) finnwatch.org

Rekisterin nimi
Finnwatch ry:n kampanjarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Kampanjarekisteriä käytetään oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteisiin sitoutuneiden henkilöiden yhteystietojen hallinnointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu joko rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai käyttäjän antamaan suostumukseen. Rekisterinpitäjän oikeutetun edun katsotaan muodostuvan Finnwatchin kampanjoihin osallistumisesta tai muusta vastaavasta toiminnasta.

Yksiselitteinen suostumus pyydetään kampanjasivulla tietoja annettaessa. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan kampanjaan osallistumisen tai muun vastaavan toiminnon yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta Finnwatchin ulkopuoliseen käyttöön. Finnwatch voi kuitenkin käyttää markkinointiin tai muuhun viestintään kolmansia osapuolia.

Tietoja säilytetään EU:n alueella olevilla palvelimilla. Finnwatchin käyttämän uutiskirjepalvelu MailChimpin tietoja saatetaan siirtää myös Yhdysvaltoihin EU:n komission hyväksymien vakiolausekkeiden puitteissa.

Rekisterin suojaus ja tietojen käsittely

Rekisteri ja sen osat on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin suojatoimin. Henkilötietoja käsittelevät vain Finnwatchin erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat järjestön palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely kuuluu, sekä Finnwatchin toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin se on kampanjan ja siihen liittyvän vaikuttamistyön kannalta perusteltua. Pääsääntöisesti tiedot poistetaan kahden vuoden sisällä kampanjaan osallistumisesta, sivustovierailusta tai muusta vastaavasta toiminnosta

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperikirjeenä rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisesta rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse tai kirjeellä rekisterinpitäjälle.