Koalitio

Me tuemme periaatteita

Oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet ovat ehdotus siitä, miten tulevan hallituksen tulee toteuttaa ilmasto- ja luontokatotoimia. Periaatteet on laadittu laajassa yhteistyössä muun muassa ay-liikkeen, ympäristö-, kehitys- ja sosiaalialan järjestöjen sekä kirkon ja maataloustuottajien kanssa. Periaatteisiin on sitoutunut yli 80 järjestöä.

On turha kiistellä siitä tehdäänkö ilmasto- ja luontokatotoimet. Ne on tehtävä. Siirrytään keskustelemaan siitä miten ne tehdään niin, että ihmiset kokevat ne oikeudenmukaiseksi. Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet tarjoavat tähän vastauksia.

Sonja Finér

Toiminnanjohtaja

Työntekijät tukevat kunnianhimoisia ilmastotoimia, kun oikeudenmukaisen siirtymän periaatteita kunnioitetaan. Ammattiliitot tulee ottaa mukaan kartoittamaan työllisyyden ja osaamisen kehittämistarpeita toimialoittain energia- ja ilmastostrategioissa.

Jarkko Eloranta

Puheenjohtaja

Ilmastonmuutos ja luontokato vaikuttavat myös kansalaisten terveyteen ja terveydenhuoltoomme. Ekologinen kriisi on torjuttava – oikeudenmukaisesti, huolehtien ihmisoikeusvelvoitteista ja eriarvoisuuden vähentämisestä. Oikeudenmukainen siirtymä nyt.

Millariikka Rytkönen

Puheenjohtaja

Hyvä arki kuuluu kaikille. Martat haluavat pitää kaikki mukana siirtyessämme kohti kestävämpää elämäntapaa.

Marianne Heikkilä

Pääsihteeri

Ilmastokriisi on ihmisoikeuskysymys. Se koettelee miljardien ihmisten elämää. Toimintamme maapallolla on muututtava kestäväksi nopeasti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Meitä kaikkia tarvitaan tähän mukaan. Siksi Amnesty tukee kampanjan periaatteita.

Frank Johansson

Toiminnanjohtaja

Ilmastonmuutos muuttaa työtä ja toimeentuloa Suomessa sekä maailmalla. Sitoutumalla oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteisiin varmistamme, että tukea tarvitsevat saavat siirtymässä apua.

Salla Luomanmäki

Toiminnanjohtaja

Oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet vastaavat kirkon arvoja. Kirkon mukanaolo vahvistaa osaltaan periaatteisiin sisältyvää viestiä oikeudenmukaisuuskysymykset huomioivista ilmasto- ja luontokatotoimista.

Ilkka Sipiläinen

Yhteiskunnan ja kestävän kehityksen asiantuntija

Talentia on sitoutunut toimiin ilmastokriisiä vastaan, joten meille on luontevaa tukea ekologisen siirtymän periaatteita. Erityistä huolta on pidettävä siitä, että heikoimmassa asemassa olevien sekä syrjinnälle alttiiden ihmisten oikeudet turvataan.

Jenni Karsio

Puheenjohtaja

Ilmastokriisin ratkaisuissa onnistutaan varmimiin, kun luomme samalla oikeudenmukaisempaa ja onnellisempaa yhteiskuntaa. Suomalaiset haluavat ratkaista ilmastokriisin. Samalla rakennamme myös aiempaa paremmin voivan maan.

Touko Sipiläinen

Maajohtaja

Teollisuusliitto tukee siirtymää energia- ja luonnonvarataloudeltaan kestävään yhteiskuntaan. Oikeudenmukainen siirtymä tukee työllisyysasteen nostamista, työn tuottavuuden parantamista sekä teollisuustuotannon jalostusarvon nostamista.

Riku Aalto

Puheenjohtaja

On tärkeää muistaa, että ilmastokriisin hallinta ja luontokadon pysäyttäminen tarkoittavat eri alueilla erilaisia asioita. Oikeudenmukainen ekologinen siirtymä voi toteutua vain suojelemalla pohjoisen luontoa ja siihen perustuvia elämäntapoja.

Sanna Hast

Erityisasiantuntija

Haluamme taata nykyisille ja tuleville sukupolville oikeuden olla osaavia ammattilaisia koko työuransa ajan. Heidän on voitava luottaa työssään ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän toteutumiseen.

Jorma Malinen

Puheenjohtaja

Oikeudenmukainen siirtymä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään yhteiskuntaan on välttämättömyys. Muuten meillä ei ole tulevaisuutta. Yhteiskunnalliset yritykset rakentavat joka päivä parempaa yhteiskuntaa. Liity mukaan – tulevaisuus tehdään yhdessä.

Susanna Kallama

Toimitusjohtaja

Oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa palkansaajalle taloudellista, sosiaalista ja alueellista oikeudenmukaisuutta. Näin varmistetaan ostovoima ja huolehditaan osaamisesta.

Antti Palola

Puheenjohtaja

Oikeudenmukainen siirtymä edellyttää määrätietoista politiikkaa, joka huomioi erityisesti haavoittuvat ryhmät ja heikommassa asemassa olevat. Oikeudenmukaisella ilmasto- ja ympäristöpolitiikalla voidaan lisätä hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta.

Vertti Kiukas

Pääsihteeri

Julkisella sektorilla on suuri merkitys oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän toteutuksessa. Julkisen sektorin työntekijät tulee ottaa mukaan oman työnsä asiantuntijoina alusta asti, ja heidän äänensä on kuuluttava ilmastotoimia suunniteltaessa.

Päivi Niemi-Laine

Puheenjohtaja

Tärkeintä on varmistaa riittävät ilmastotoimet, jotta Suomi tekee osansa elinkelpoisen planeetan varmistamiseksi. Valmistelun avoimuudesta on pidettävä kiinni, taattava kaikkien osallistumismahdollisuudet ja kansalaisten muutoksenhakuoikeudet.

Tapani Veistola

Toiminnanjohtaja

Ilmastokriisin vaikutukset ovat kaikkein vakavimpia alueilla, jotka ovat jo valmiiksi hauraita. Oikeudenmukainen ekologinen siirtymä luo edellytykset ihmisoikeuksien toteutumiselle ja ihmisarvoiselle työlle myös kehittyvissä maissa.

Miia Nuikka

Toiminnanjohtaja

Vihreä siirtymä tarjoaa useille mielekästä ja merkityksellistä työtä maailman pelastamiseksi. Edellytyksenä on, että näillä ihmisillä on riittävä tieto ja osaaminen. Oikeudenmukaisen siirtymän varmistamisessa pidämme tärkeinä koulutusta ja tki-investointeja.

Jari Jokinen

Toiminnanjohtaja

Meillä on vastuu ja velvollisuus toimia. On huolehdittava siitä, että heikoimmassa asemassa olevat eivät maksa kamppailua ilmastonmuutosta vastaan, vaan taakka jakautuu tasaisesti. Hiilineutraaliin yhteiskuntaan on siirryttävä oikeudenmukaisesti.

Annika Rönni-Sällinen

Puheenjohtaja

Olemme tienneet jo vuosikymmeniä, että nykyinen ylikulutukseen ja fossiilienergiaan nojaava elämäntapamme on kestämätön. Siksi Changemaker-verkosto vaatii tulevilta päättäjiltä kunnianhimoisia toimia oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamiseksi.

Pirjo Mäkelä

Puheenjohtaja

Ilmastokriisi kurittaa kovimmin haavoittuvassa asemassa olevia. Kestävämpään tuotantoon siirtyminen edellyttää hallituksilta ja yrityksiltä investointeja, joilla mahdollistetaan elämiseen riittävät ansiot ihmisille tuotantoketjujen alkupäässä.

Janne Sivonen

Toiminnanjohtaja

Eläinoikeudet kytkeytyvät tiiviisti ilmastokriisiin ja lajikatoon. Kestävä siirtymä ei ole mahdollinen ilman eläintuotantoon perustuvan ruokajärjestelmän radikaalia muutosta. Animalia haluaa, että oikeudenmukainen siirtymä huomioi myös eläinten oikeudet.

Heidi Kivekäs

Toiminnanjohtaja

Muutoksen aika kohti ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa on nyt. Siirtymässä jokaisen tulee ottaa vastuu omista toimistaan oikeudenmukaisin keinoin. Kuluttajille vastuullisista valinnoista on tehtävä ensisijaisia, helppoja ja kohtuuhintaisia.

Juha Beurling-Pomoell

Pääsihteeri

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi on ratkaisevan tärkeää pitää kiinni kunnianhimoisista tavoitteista. Oikeudemukaisen siirtymän kannalta on syytä huomioida erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeudet ja tarpeet.

Timo Kuusiola

Puheenjohtaja

Nuoret ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja eriarvoisuudesta, ja haluavat vaikuttaa tulevaisuuteensa. Taksvärkissä tuemme nuoria vaikuttamisessa ja haastamme päättäjät turvaamaan nuorten ansaitseman oikeudenmukaisen maailman.

Auli Starck

Toiminnanjohtaja

Ilmastokriisin kanssa ei voi neuvotella. Muutoksia on tehtävä, ja meillä on samalla tuhannen taalan paikka muuttaa epäreiluja rakenteita. Annetaan kenkää eriarvoisuudelle – Suomessa ja globaalisti!

Kirsi Salonen

Toiminnanjohtaja

Maapallon hyvinvointi ja ihmisoikeudet saavutetaan oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteita noudattamalla.

Helena Laukko

Toiminnanjohtaja

Ilmastonmuutos vaikuttaa eri maihin ja eri ihmisiin eri tavoin, koetellen erityisesti kehittyvien maiden köyhiä. Työmme ydin on vähentää eriarvoisuutta kaikkialla ja haluamme kampanjan periaatteet uuden kestävän kehityksen hallitusohjelman ytimeen.

Juha-Erkki Mäntyniemi

Toiminnanjohtaja

Ilmastonmuutos muovaa globaalia työelämää. Työntekijöiden täytyy voida vaikuttaa siihen, että muutos on oikeudenmukainen sekä turvaa mahdollisuuden ihmisarvoiseen työhön ja toimeentuloon kaikkialla maailmassa. Tähän tarvitaan vahvoja ammattiliittoja.

Janne Ronkainen

Toiminnanjohtaja

Talouden on oltava demokraattisempi ja oikeudenmukaisempi. Attac haluaa talouden palvelevan hyvinvointia ja ihmisiä. Tämä kampanja mahdollistaa näitä tavoitteita.

Lauri Jaakkola

Puheenjohtaja

Lastemme, lastenlastemme ja tulevien sukupolvien elinehtona on hiilineutraali tulevaisuus ja luontokadon pysäyttäminen. Tehkäämme siirtymä oikeudenmukaisesti nykyisten ja tulevien sukupolvien hyväksi.

Iiris Lappalainen

Puheenjohtaja

Vi vill inspirera alla natur- och miljövänner att dra sitt strå till stacken i den gröna omställningen. Kampanjen behövs för att vi tillsammans ska kunna påskynda arbetet för en ekologiskt hållbar framtid för alla.

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare

Me Aktivistimummoissa korostamme erityisesti, että ilmasto- ja luontokatotoimia tulee tehdä etupainotteisesti tulevat sukupolvet eli lapsenlapsemme huomioiden.

Seija Kurunmäki

Aktivistimummo

Me Ammattiliitto Jytyssä haluamme, että myös tulevilla sukupolvilla on elinkelpoinen planeetta. Siksi olemme sitoutuneet oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteisiin. Ketään ei jätetä, mutta tulevaisuus on rakennettava kestävällä tavalla.

Jonna Voima

Puheenjohtaja

Me haluamme olla mukana ilmastokriisin torjumisessa. Kun toimet ovat oikeudenmukaisia ja ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen, on muutos oikeasti mahdollinen.

Heidi Nieminen

Puheenjohtaja

Siemenpuu-säätiölle oikeudenmukainen siirtymä on ensi sijaisesti siirtymää kohti ekologisesti kestävää, demokraattista ja sosiaalisesti tasa-arvoista yhteisöä ja maailman järjestelmää.

Hanna Matinpuro

Toiminnanjohtaja

Ihmiskunta on historiansa kenties suurimpien muutosten ja haasteiden äärellä. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta on yhteistyötä, jossa jokaisen äänen on tultava kuuluviin. Vain yhdessä tekemällä saadaan aikaan pysyvä ja tarpeeksi suuri muutos.

Riku Eskelinen

Toiminnanjohtaja

Tulevilla eduskuntavaaleilla on valtava merkitys vihreälle siirtymälle – ekologinen kriisi vaatii tekoja nyt eikä huomenna! Jotta siirtymä on aidosti kestävä, on huomioitava haavoittuvassa asemassa olevien ja siirtymäaloilla työskentelevien oikeudet.

Alma Koivisto

Puheenjohtaja

Usein on niin, että tiukassa tilanteessa heikompiosaiset joutuvat kärsimään eniten. Oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa, että myös haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeudet otetaan huomioon.

Kim Remitz

Toiminnanjohtaja

Oikeudenmukaisen vihreän siirtymän aika on nyt. Viralliset ympäristömerkit – Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki – toimivat niin kuluttajien, yritysten, hankkijoiden kuin päättäjienkin tukena tässä siirtymässä. Siksi tuemme kampanjan periaatteita.

Riikka Holopainen

Toimitusjohtaja

Eläkeläiset haluavat jättää tuleville sukupolville perinnöksi kestävän ja hyvinvoivan yhteiskunnan. Siirtymä kohti kestävää elämäntapaa on tehtävä oikeudenmukaisesti. Ketään ei saa syrjiä ja jättää yksin, vaan muutos on tehtävä yhdessä.

Matti Huutola

Puheenjohtaja

Ekologisen kriisin hillitseminen edellyttää sen juurisyihin puuttumista. Tämä tarkoittaa luonnonvarojen ja energian kulutuksen kokonaismäärän vähentämistä. BKT-vetoinen ylikulutus tulee muuttaa kestäväksi ja oikeudenmukaiseksi resurssien käytöksi.

Tiina Wallden

Kohtuusliikkeen aktiivi

Ilmastokriisistä kärsivät eniten kehittyvien maiden asukkaat, naiset ja haavoittuvassa asemassa olevat. Ilmastokriisin ratkaisuissa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo ja ihmisoikeudet sekä purkaa globaaleja eriarvoistavia rakenteita.

Anna Kuokkanen

Puheenjohtaja

Oikeudenmukaisen vihreän siirtymän aika on nyt. Viralliset ympäristömerkit – Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki – toimivat niin kuluttajien, yritysten, hankkijoiden kuin päättäjienkin tukena tässä siirtymässä. Siksi tuemme kampanjan periaatteita.

Karoliina Vaakanainen

Puheenjohtaja

Vår tids största hot är klimatkrisen. Det krävs mindre prat och mer beslut, även obekväma. Konkreta åtgärder behöver göras nu av beslutfattare ifall vårt liv på jorden ska säkerställas.Vi behöver en rättvis omställning nu och inte imorgon!

Cecilia Huhtala

Puheenjohtaja

Musiikkialan on löydettävä uusia, vastuullisia ja oikeudenmukaisia toimintamalleja ekologisen siirtymän myötä. Jos olemme kehityksen kärjessä, pystymme myös itse määrittelemään, millainen on huomisen musiikkiala.

Sanni Kahilainen

Viestintäpäällikkö

Vähempään tyytyminen mielletään usein negatiiviseksi kituuttamiseksi. Ortodoksinen perinne katsoo asiaa toisesta näkökulmasta. Askeesi ei ole pelkkää itsekontrollia ja luopumista – se on pikemminkin elämänasenne, joka tarjoaa harjoittajalleen tilaisuuden osoittaa inhimillisyyttä, solidaarisuutta, pitkämielisyyttä ja rakkautta muita kohtaan.

Arkkipiispa Leo

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Ekologinen siirtymä on täysin välttämätön, jotta voimme säilyttää ekosysteemien toiminnan ja siten elinkelpoisen ympäristön myös tuleville sukupolville. Aika on käymässä vähiin. Siirtymä tulee siksi toteuttaa riittävän nopeasti, mutta samalla sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla siten, että huomioidaan heikommassa asemassa olevien ihmisten perusoikeudet ja -tarpeet.

Katja Henttonen

Puheenjohtaja

Periaatteiden takana