Information om kampanjen

Kampanjen Rättvis omställning nu! tar upp den ekologiska övergången till samhällelig diskussion.

Att stoppa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald förutsätter stora förändringar i samhället. Många av dessa förändringar är positiva, men inte alla. Förändringarna påverkar också olika människor på väldigt olika sätt.

Många blir oroliga om priserna på resor och energi ökar eller om man måste justera sina levnadsvanor. Att det egna arbetet hotas av förändringar i näringslivet kan också orsaka osäkerhet.

Förändring kan dock inte undvikas, och den är värt besväret. Därför vill vi sätta igång en diskussion om hur den ekologiska övergången kan genomföras på ett rättvist sätt.

Kampanjen Rättvis omställning nu! presenterar principerna för en rättvis övergång som har tagits fram i samarbete med fackföreningsrörelsen, människorätts-, miljö- och utvecklingsorganisationer samt organisationer inom socialbranschen, kyrkan och jordbruksproducenter. Över 80 finländska organisationer har undertecknat principerna.

Kampanjen uppmuntrar riksdagskandidater att förbinda sig till principerna och berätta hur de tänker säkerställa en rättvis övergång om de blir valda. Företagsansvarsorganisationen Finnwatch ansvarar för samordningen av kampanjen.

Alla är välkomna att delta i kampanjen. Om din organisation vill underteckna principerna för en rättvis ekologisk övergång, kontakta oss! Man kan delta i diskussionen om rättvisa åtgärder för att skydda klimatet och den biologiska mångfalden under taggen #OikeudenmukainenSiirtyma.

Det är dags att sluta kivas om huruvida åtgärder för att skydda klimatet och den biologiska mångfalden ska genomföras. De måste genomföras. Låt oss övergå till att prata om hur åtgärderna ska genomföras.

Principer för en rättvis ekologisk omställning

Media Contacts